Menu Close

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN IALOMIȚADOCUMENTE EMISE DE BIROUL ELECTORAL

COMPONENȚA BIROULUI:

Județul Ialomița

BEJ IALOMIȚA:

Presedinte: jud. Costin Marius-Mirel

Locțiitor: jud. Ivănică Mariana-Raluca

Adresa: Instituția Prefectului-județul Ialomița – Municipiul Slobozia, Piața Revoluției nr. 1, parter, Corp C cam. 23-24, județul Ialomița

Tel: 0243 232688, Fax: 0243 236845, Email: bj.ialomita@bec.ro

Website: https://ialomita.partiale2021.roaep.ro

Comuna Gura Ialomiţei

BECL:

Președinte: Dan Adrian-Dumitru

Locțiitor: Croitoru Radu-Constantin

Adresa: Primăria comunei Gura lalomiţei, Comuna Gura lalomiţei, str. 1 Decembrei nr. 165, judeţul lalomiţa.

Tel: -, Fax: -, Email: il.guraialomitei@bec.ro

Comuna Ion Roată

BECL:

Președinte: Moldoveanu Ion Laurențiu

Locțiitor: Ion Aurelian

Adresa: Primăria comunei lon Roată, Comuna lon Roată, str. Bucureşti-Constanţa nr. 50, judeţul lalomiţa.

Tel: 0243 269300, Fax: 0243 269300, Email: il.ionroata@bec.ro

 

Alegeri partiale 27 iunie 2021